Bībele lielā formātā September 2, 2020 – Publicēts: Uncategorized @lv

Beidzot klāt! Bībele lielā formātā ar zelta maliņu, 1965. gada revidētais teksts, vienlaidus teksta salikums.

Bībele RT, liela, melna

« BĪBELE AR LIELIEM BURTIEM
Pa seno manuskriptu pēdām »