Mateja evaņģēlijs October 5, 2023 – Publicēts: Uncategorized @lv

Maza grāmatiņa līdzi ņemšanai un dāvināšanai.

Mateja evaņģēlijs ir viens no četriem Jaunajā Derībā ievietotajiem evaņģēlijiem. Tāpat kā pārējos, tajā atspoguļota Jēzus dzīve un mācība. Mateja evaņģēlijs koncentrējas uz to, lai parādītu, ka Jēzū ir piepildījies Vecajā Derībā praviešu sludinātais.

Pieprasiet visos grāmatu veikalos vai pērciet pie mums https://shop.bibelesbiedriba.lv/product/mateja-evangelijs/

« Ilustrētā Bērnu Bībele
Vai vari atrast mani Bībelē? »