Preces atgriešana

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

ATTEIKUMA TIESĪBAS

ATTEIKUMA RADĪTĀS SEKAS

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu (piemēram, kases čeka oriģināls).